Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden Egencia France SAS

Gebruiksvoorwaarden Egencia France SAS

Laatst herzien op 10 april 2024

Welkom op onze website (de "Website"). Deze Website wordt uitsluitend aangeboden om een onderneming die zich abonneert op de Egencia-service (een "Onderneming") en de gemachtigde reizigers ("gemachtigde reizigers" of "reizigers") van de Onderneming te helpen bij het beheren van de vereisten voor hun zakenreizen, waaronder het verzamelen van reisgegevens, het vaststellen van de beschikbaarheid van reisgerelateerde producten en diensten, het verrichten van legitieme boekingen voor henzelf of, in het geval van door de Onderneming aangewezen reisorganisatoren, ("reisorganisatoren"), het namens anderen of anderszins afhandelen van zaken met reisleveranciers, en de door de Onderneming aangewezen travel managers ("travel managers") om toegang te krijgen tot rapporten en deze te bekijken, en voor geen enkel ander doeleinde. 'TPX' staat voor Travel Partner Exchange S.L., waarvan het kantoor geregistreerd staat op het adres Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, Oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.

De termen "we", "wij", "ons", "onze" en "Egencia" verwijzen naar Egencia France SAS, een Franse onderneming en haar dochterondernemingen en corporate partners, waaronder Travelscape, LLC (gezamenlijk de "Egencia-ondernemingen"). "Egencia-partner" betekent een co-branded en/of gelinkte website via welke wij links, content of diensten aanbieden. De term "u" verwijst naar alle gemachtigde reizigers, reisorganisatoren of travel managers van een Onderneming die de Website bezoeken, een boeking via deze Website verrichten en/of een boeking verrichten via Egencia-medewerkers.

Deze Website wordt u aangeboden op de voorwaarde dat u zonder enige aanpassingen ervan akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hieronder worden uiteengezet (gezamenlijk, de "Gebruiksvoorwaarden" of "Overeenkomst"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, aangezien deze belangrijke informatie over beperkingen van aansprakelijkheid bevatten. Lees ook ons Privacybeleid door, waaraan uw gebruik van de Website tevens onderhevig is, en dat door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst. Door deze Website te openen of te gebruiken, reisproducten of -diensten op de Website te boeken of door contact op te nemen met onze callcentermedewerkers, gaat u ermee akkoord dat de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn, van toepassing zijn. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken of boekingen te verrichten via deze Website of onze callcentermedewerkers. Egencia kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en u heeft blijvend toegang tot deze Website en kunt deze gebruiken op voorwaarde dat u de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

terug naar boven

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde van uw gebruik van deze Website, verklaart u dat:

 1. u ten minste 18 jaar oud bent;
 2. u een gemachtigde reiziger, reisorganisator of travel manager bent;
 3. u de wettelijke bevoegdheid heeft om een bindende, wettelijke verplichting aan te gaan;
 4. u deze Website zult gebruiken volgens de Gebruiksvoorwaarden;
 5. u deze Website uitsluitend zult gebruiken om legitieme boekingen voor uzelf of namens deze partijen binnen uw Onderneming te verrichten voor wie u wettelijk bevoegd bent om als reisorganisator op te treden;
 6. indien u een reisorganisator bent, bevestigt u dat voor de doeleinden van alle boekingen die via deze Website of via de Diensten worden gedaan, u handelt als een agent voor de reizigers namens wie dergelijke reizen worden georganiseerd en u de reizigers voor wie u reizen boekt, op de hoogte zult stellen van de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de boekingen die u namens hen hebt gedaan, inclusief alle regels en beperkingen die hierop van toepassing zijn;
 7. alle informatie die door u op deze Website wordt verstrekt, nauwkeurig, actueel en volledig is; en
 8. u uw Egencia-accountgegevens zult beveiligen en dat u erop toeziet en volledig verantwoordelijk bent indien iemand anders dan uzelf uw account gebruikt;
 9. u door uw Onderneming gemachtigd bent om de diensten te gebruiken die via deze website worden aangeboden of, voor de mate waarin u reisboekingen verricht namens een andere reiziger van uw Onderneming (bijvoorbeeld als travel manager, assistent of andere vertegenwoordiger), verklaart u dat een dergelijke medewerker gebonden is door deze Gebruiksvoorwaarden.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken toegang tot deze Website en de door ons aangeboden diensten te allen tijde aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, de schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast kan uw Onderneming ook naar eigen goeddunken toegang tot de Website beperken en/of de accounts van reizigers, travel managers of reisorganisatoren sluiten.

terug naar boven

VERBODEN ACTIVITEITEN

De content en gegevens op deze Website (waaronder, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisservices), maar ook de infrastructuur die is gebruikt om dergelijke content en gegevens aan te bieden, is eigendom van ons of van onze leveranciers en providers, of van uw Onderneming of van de leveranciers met wie uw Onderneming rechtstreeks contracten heeft gesloten voor reisservices. Hoewel u een beperkt aantal kopieën van uw reisplan (en gerelateerde documenten) mag maken voor reisboekingen of diensten die u via deze Website heeft geboekt, gaat u ermee akkoord om verder geen informatie, content waarop auteursrecht rust, Software, producten of diensten die u van of via onze Website heeft verkregen op andere wijze te wijzigen, kopiëren, verspreiden, door te geven, weer te geven, te vertonen, reproduceren, publiceren, er licenties voor te verstrekken, te verzenden, verkopen, door te verkopen of er afgeleid werk van te maken. Daarnaast gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 1. deze Website of zijn inhoud voor enigerlei commercieel doel te gebruiken;
 2. enige speculatieve, valse of frauduleuze boeking of enige boeking vooruitlopend op de vraag te plaatsen;
 3. enige inhoud of informatie op deze Website te volgen, te kopiëren of deze te raadplegen via het gebruik van zogeheten robots, spiders, scrapers of overige automatische of handmatige processen en voor welk doel ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 4. de beperkingen in enige robot exclusion header op deze website te schenden of andere maatregelen te negeren of te omzeilen die zijn genomen om de toegang tot deze website te voorkomen of te beperken;
 5. handelingen te verrichten die, naar onze mening, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur vormen of kunnen vormen;
 6. illegale informatie te plaatsen of te verzenden of illegale activiteiten uit te voeren, waaronder, maar niet beperkt tot, activiteiten of geplaatste content die illegaal, lasterlijk, smadelijk, obsceen, racistisch of seksueel intimiderend zijn;
 7. rechtstreekse links tot stand te brengen naar gedeelten van deze Website (waaronder, maar niet beperkt tot, het aankoopproces voor reisdiensten), voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of
 8. enig deel van deze Website te 'kopiëren', 'framen' of anderszins op een andere website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Indien uw boeking of account tekenen vertoont van fraude, misbruik of verdachte activiteiten, kan Egencia boekingen die aan uw naam, e-mailadres of account gekoppeld zijn, annuleren en bijhorende Egencia-accounts sluiten. Als u schuldig bent aan frauduleuze activiteiten, behoudt Egencia zich het recht voor de benodigde juridische actie tegen u te ondernemen, en kunt u aansprakelijk zijn voor geldelijke verliezen van Egencia, met inbegrip van procedurekosten en berokkende schade. Als u een geannuleerde boeking, het opschorten of sluiten van een account wilt betwisten, neem dan contact op met de klantenservice van Egencia.

terug naar boven

REGELS EN BEPERKINGEN VAN DE LEVERANCIER

Er gelden aanvullende voorwaarden en bepalingen voor uw boeking en aankoop van geselecteerde reisproducten en diensten. Lees deze aanvullende voorwaarden en bepalingen zorgvuldig door. Met name als u een vlucht heeft geboekt, dient u de volledige vervoersvoorwaarden en -bepalingen van de Leverancier door te lezen. Deze zijn te vinden op de website van de Leverancier. Voor sommige tarieven geldt bovendien dat ze worden geboekt met behulp van New Distribution Capabilities ("NDC") of via een bepaalde GDS/aggregator, waarbij de boekingsservice mogelijk via de Leverancier plaats dient te vinden. U gaat ermee akkoord zich te houden aan de aankoopvoorwaarden en -bepalingen van iedere Leverancier met wie u besluit zaken te doen, waaronder, maar niet beperkt tot, het op tijd betalen van alle verschuldigde bedragen en het voldoen aan de regels en beperkingen van de Leverancier ten aanzien van beschikbaarheid en gebruik van tarieven, producten of diensten. Een vluchtboeking wordt bijvoorbeeld bevestigd zodra alle boekings- en aankoopstappen zijn voltooid, inclusief volledige betaling met een geldig betaalmiddel, uitgave van de tickets en bevestiging van de boeking via e-mail of de site van de Leverancier. Luchtvaartmaatschappijen en andere Reisleveranciers kunnen hun prijzen zonder kennisgeving wijzigen. Egencia behoudt zich het recht voor om uw boeking te annuleren als de volledige betaling niet op tijd wordt ontvangen. 

Egencia kan u de mogelijkheid geven om een boeking te verrichten voor een combinatie van twee tickets voor een enkele reis in plaats van een retourticket. Gecombineerde tickets voor een enkele reis kunnen een grotere keus aan vluchten bieden, zijn vaak voordeliger en kunnen worden gecombineerd bij dezelfde luchtvaartmaatschappij of bij verschillende luchtvaartmaatschappijen. In tegenstelling tot retourtickets is elk ticket voor een enkele reis onderhevig aan eigen regels, beperkingen en toeslagen. Wanneer een van deze vluchten gevolgen ondervindt van een wijziging door een luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld een annulering of nieuwe planning) waardoor u genoodzaakt bent om uw andere vlucht te wijzigen, bent u verantwoordelijk voor toeslagen die van toepassing zijn op het wijzigen van die andere vlucht. 

Bij bepaalde budgetmaatschappijen is de prijs van uw vlucht vanuit een andere valuta omgerekend om u een schatting te kunnen geven van het bedrag van de aankoop in uw lokale valuta. Als gevolg daarvan kan het bedrag dat tijdens het boeken door de luchtvaartmaatschappij op uw creditcard in rekening wordt gebracht, enigszins afwijken vanwege schommelingen in de wisselkoers. Op uw overzicht kan ook een toepasselijke toeslag worden vermeld die uw creditcardmaatschappij berekent voor het verwerken van de transactie, plus toepasselijke belastingen voor internationale aankopen.

Bepaalde wetten verbieden het vervoer van gevaarlijke materialen in uw bagage of gevaarlijke materialen die u persoonlijk meedraagt aan boord van het vliegtuig. Een overtreding hiervan kan leiden tot vijf jaar gevangenisstraf en boetes van USD 250.000 of meer. Gevaarlijke materialen zijn onder meer explosieven, gecomprimeerd gas, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, oxidatiemiddelen, vergif, corrosieve stoffen en radioactief materiaal. Voorbeelden: verf, aanstekervloeistof, vuurwerk, traangas, zuurstofflessen en radiofarmaceutica. Er zijn speciale uitzonderingen voor kleine hoeveelheden (in totaal maximaal 70 ounces oftewel 2 kg) medicinale producten en toiletartikelen in uw bagage en bepaalde rookartikelen die u persoonlijk meedraagt.

Bepaalde hotels kunnen van u vereisen dat u bij het inchecken een creditcard of betaalpas overlegt of een contante aanbetaling doet om extra kosten te dekken die tijdens uw verblijf worden gemaakt. Een dergelijke aanbetaling houdt geen verband met betalingen die door Egencia zijn ontvangen voor uw hotelboeking. Egencia is niet aansprakelijk voor kosten die worden gemaakt als gevolg van herplaatsing. U bevestigt dat sommige externe leveranciers van diensten en/of activiteiten mogelijk aan u kunnen vragen om een aansprakelijkheidsdisclaimer te ondertekenen voordat u van de dienst of activiteit gebruikmaakt. U begrijpt dat een overtreding van dergelijke regels en beperkingen van leveranciers kunnen leiden tot annulering van uw boeking(en), weigering om u toegang te geven tot het toepasselijke reisproduct of diensten, het verspelen van betaalde gelden voor dergelijke boeking(en), en/of tot het van uw rekening afschrijven van kosten die zijn ontstaan als gevolg van een dergelijke overtreding.

SORTEERVOLGORDE:

Bij het boeken van uw reis ondersteunt Egencia u bij het naleven van het reisbeleid van uw bedrijf en de voorkeuren van de luchtvaartmaatschappij en andere reisaanbieders die Egencia kan automatiseren. Voor zover niet in strijd met het voorgaande, houden de voorkeuren van uw bedrijf in dat Egencia bij het identificeren van reisaanbieders en het weergeven of aanbevelen van reisplannen of andere services aan reizigers, rekening houdt met verschillende factoren zoals beschikbaarheid, de keuze van de reizigers en voorkeursrelaties die uw bedrijf en Egencia hebben met reisaanbieders. Egencia onderneemt bovendien alle overige acties die zij geschikt acht als reisagent van uw bedrijf.

terug naar boven

PRIVACYBELEID

Egencia gelooft in het beschermen van uw privacy. Klik hier om ons actuele Privacybeleid, waaraan uw gebruik van de Website ook onderhevig is, te lezen om onze praktijken te kunnen begrijpen: Privacybeleid van Egencia

terug naar boven

CORPORATE REISBELEID

Uw onderneming kan Egencia voorzien van zijn toepasselijke reisbeleid ("Corporate reisbeleid"). Wij zullen uw Onderneming helpen om de voorwaarden & bepalingen van het Corporate reisbeleid toe te passen wanneer we zaken met u doen. Wanneer u vragen heeft over de regels en voorschriften van uw Corporate reisbeleid, neemt u voor uitleg rechtstreeks contact op met uw Onderneming.

terug naar boven

BEDRIJFSVERPLICHTINGEN

De Onderneming is ervoor verantwoordelijk dat reisaankopen die uit hoofde hiervan worden gedaan in overeenstemming zijn met de reisprocedures en -richtlijnen (ook wanneer op de Corporate reissite controlefuncties voor reisbeleid worden geboden) en voor geschillenbeslechting met medewerkers en agenten in dit kader. Egencia is niet verantwoordelijk voor eventuele reisaankopen die uit hoofde hiervan worden gedaan en die in strijd zijn met de reisprocedures of -richtlijnen van de Onderneming.

De Onderneming is verantwoordelijk voor eventuele debetnota's of boetes die door derden worden berekend in verband met de reisaankopen of activiteiten van de Onderneming (bijv. back-to-back ticketing, enz.) en ook voor alle kosten, schade of bedragen die voortvloeien uit of in verband staan met de door de Onderneming onderhandelde luchtvaartcontracten, behalve voor zover dergelijke boetes, toeslagen, kosten, schade of bedragen het gevolg zijn van een handeling van Egencia, in welk geval deze verantwoordelijk is in overeenstemming met de bovenstaande factuurprocedures.

LOKALE BELASTINGEN EN BETALINGEN

Tenzij anders vermeld in de Regels en beperkingen zijn de prijzen van de Diensten die op de Website worden weergegeven, uitgedrukt in euro's, exclusief de lokale belastingen die door de autoriteiten van sommige landen worden opgelegd.

De prijs van de Diensten die op de Website of telefonisch zijn geboekt, dient te worden betaald aan (i) Egencia of Expedia-ondernemingen, inclusief TPX, die dergelijke betalingen namens de Leveranciers accepteert en/of (ii) rechtstreeks aan de Leveranciers. De kosten kunnen in rekening worden gebracht door meer dan één partij (zoals wordt weergegeven op de bank- of creditcardafschriften van de Klant). Het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht, zal de totale prijs van de Diensten echter niet overschrijden.

De Klant levert de gegevens van de betaalkaart en de Leverancier of Expedia-ondernemingen dienen dan vaak te verifiëren dat: (i) de creditcard geldig is (door een bedrag in rekening te brengen dat ofwel binnen enkele dagen wordt teruggeboekt of wordt afgetrokken van de verschuldigde betaling aan de Leverancier) en (ii) de creditcard genoeg krediet heeft om de boeking te betalen (wat door de creditcardmaatschappij kan worden bevestigd).

VOORUITBETAALDE HOTELBOEKINGEN

U erkent dat Egencia LLC het boeken van boekingen aanbiedt voor vooruitbetaalde, vooraf onderhandelde kamerprijzen bij hotelaanbieders die verkrijgbaar zijn bij Expedia-ondernemingen. U machtigt Egencia voor het boeken voor de totale boekingsprijs, bestaande uit het kamertarief dat op de Website wordt vermeld plus belastingtoeslagen, servicetoeslagen en, waar van toepassing, belastingen op services van de Expedia-ondernemingen. U gaat ermee akkoord dat uw creditcard door de Egencia-bedrijven voor de totale reserveringsprijs wordt gedebiteerd. Na het verzenden van uw boekingsaanvraag machtigt u de Expedia-ondernemingen, waaronder Travelscape, LLC, om hotelboekingen namens u te faciliteren, waarbij het maken van betalingsregelingen met hotels is inbegrepen. 

U erkent dat de Expedia-bedrijven en Egencia-bedrijven geen belastingen innen voor het overmaken aan de toepasselijke belastingautoriteiten, behalve zoals hieronder bepaald met betrekking tot belastingverplichtingen op de bedragen die voor hun services worden ingehouden. De belastingtoeslagen op vooruitbetaalde hoteltransacties zijn een terugvordering van de geschatte belastingen (bij. verkoop- en gebruiksbelasting, belasting wegens feitelijk gebruik, kamerbelasting, accijnzen, btw, enz.) die de Expedia-ondernemingen afdragen aan de hotelleverancier voor belastingen die van toepassing zijn op de huurprijs van de hotelkamer. De hotels factureren de Expedia-ondernemingen voor bepaalde kosten, waaronder belastingkosten. De hotelleveranciers zijn verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen aan de betreffende fiscale jurisdicties. Geen enkele Expedia-onderneming handelt als medeleverancier bij de leverancier bij wie wij de reis van onze klant boeken of reserveren. De belastbaarheid en de toepasselijke belastingtarieven variëren aanzienlijk per locatie. De werkelijke belastingbedragen die door de Expedia-bedrijven en Egencia-bedrijven aan de hotelleveranciers worden betaald, kunnen verschillen van de bedragen van de belastinginning, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, enz. die van kracht zijn op het moment van het werkelijke gebruik van het hotel door onze klanten. De Expedia-bedrijven en Egencia-bedrijven houden servicetoeslagen in als extra compensatie voor de dienstverlening van uw reisreservering. De servicetoeslagen die voor deze services worden ingehouden variëren op basis van het bedrag en het type hotelreservering.

U kunt uw vooruitbetaalde hotelboeking annuleren of wijzigen, maar de annulerings- of wijzigingskosten die in de regels & beperkingen voor de hotelboeking zijn aangegeven, worden wel in rekening gebracht. Als u uw boeking niet annuleert of wijzigt voor de termijn van het annuleringsbeleid dat van toepassing is op het door u geboekte hotel, welke termijn per hotel verschilt (doorgaans 24 tot 72 uur vóór uw aankomstdatum), wordt een toeslag berekend die gelijkstaat aan toepasselijke tarieven per nacht, belastingtoeslagen en servicetoeslagen. In het geval u niet komt opdagen voor de eerste nacht van de boeking en u van plan bent in te checken voor volgende nachten in uw boeking, dient u de boekingswijzigingen voor de eerste nacht van de boeking bij ons te bevestigen om annulering van uw boeking te voorkomen. 

U gaat ermee akkoord om annulerings- of wijzigingskosten te betalen die voor u van toepassing zijn. In beperkte gevallen staan hotels geen annuleringen of wijzigingen van boekingen toe nadat deze geplaatst zijn, zoals aangegeven in de regels en beperkingen van de hotelboeking. U gaat ermee akkoord om zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw vooruitbetaalde hotelboekingen. 

Belastingen voor lokale hotelbezetting, verkoop- en/of gebruiksbelasting worden in bepaalde rechtsgebieden berekend over de bedragen die wij voor onze diensten (servicetoeslag en/of ondersteuningstoeslag) in rekening brengen. De daadwerkelijke belastingbedragen voor onze diensten kunnen variëren afhankelijk van de prijzen die ten tijde van uw hotelverblijf van toepassing zijn. 

U mag online niet meer dan 8 kamers boeken voor hetzelfde hotel/dezelfde verblijfsdatums. Indien we vaststellen dat u in totaal boekingen voor meer dan 8 kamers heeft geboekt in afzonderlijke boekingen, kunnen wij mogelijk uw boekingen annuleren en, indien van toepassing, annuleringskosten bij u in rekening brengen. Indien u een niet-restitueerbare borgsom heeft betaald, dan wordt deze niet teruggestort. Als u boekingen wilt doen voor 9 of meer kamers, dient u telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Egencia. 

Bepaalde hotels kunnen van uw vereisen dat u bij het inchecken een creditcard overlegt of een contante aanbetaling doet om extra kosten te dekken die tijdens uw verblijf worden gemaakt. Een dergelijke aanbetaling houdt geen verband met betalingen die door Egencia of de Expedia-ondernemingen zijn ontvangen.

DETAILS OVER BETAAL NU OF BETAAL LATER

Bij bepaalde hotels kunt u de optie krijgen om meteen online of later bij het hotel te betalen. Als u de optie 'Betaal nu online' selecteert, schrijven de Egencia-bedrijven het bedrag onmiddellijk in Amerikaanse dollars van uw creditcard af. Als u 'Betaal later bij het hotel' selecteert, brengt het hotel tijdens uw verblijf het bedrag in de plaatselijke valuta van het hotel in rekening op uw creditcard. Let op: in de twee betalingsopties zijn de belastingen en toeslagen verschillend. Belastingtarieven en wisselkoersen kunnen in de periode tussen de boeking en het verblijf wijzigen. 

terug naar boven

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LEVERANCIER

Hier vindt u aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op hotelreserveringen via de Expedia-bedrijven. 

terug naar boven

TOESLAGEN VOOR BANK EN CREDITCARD

Wanneer wij uw betaling verwerken, wordt uw betaling in de Verenigde Staten verwerkt. Wanneer de reisaanbieder uw betaling verwerkt, wordt deze verwerkt in het land waarin de reisaanbieder is gevestigd.

Egencia of de reisaanbieder dienen mogelijk te verifiëren dat (i) de creditcard geldig is (door een bedrag in rekening te brengen dat ofwel binnen enkele dagen wordt teruggeboekt of wordt afgetrokken van de verschuldigde betaling aan de reisaanbieder) en (ii) de creditcard genoeg krediet heeft om de boeking te betalen (wat door de creditcardmaatschappij kan worden bevestigd).

Sommige banken en creditcardbedrijven brengen toeslagen in rekening voor internationale of grensoverschrijdende transacties. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking met een in de VS uitgegeven creditcard verricht bij een aanbieder van buiten de VS, kan uw bank u een toeslag voor grensoverschrijdende of internationale transacties in rekening brengen. Verder kan het boeken van een internationale reis door uw bank of creditcardmaatschappij als een internationale transactie worden beschouwd. Daarnaast berekenen bepaalde banken en creditcardbedrijven toeslagen voor valutaconversie. Als u bijvoorbeeld een boeking verricht in een valuta die afwijkt van de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardmaatschappij het boekingsbedrag omzetten naar de valuta van uw creditcard en een omrekeningstoeslag in rekening brengen. De wisselkoers en de toeslag voor buitenlandse transacties worden uitsluitend door uw bank vastgesteld op de dag dat deze de transactie verwerkt. Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over deze toeslagen of de wisselkoers die op uw boeking is toegepast.

VALUTA-CONVERSIETOOL

Als er een valuta-conversietool beschikbaar is op de Website, zijn de volgende voorwaarden & bepalingen van toepassing: wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbare bronnen en dienen uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Wisselkoersen zijn niet op accuraatheid gecontroleerd aangezien actuele koersen kunnen variëren. Wisselkoersen worden niet dagelijks bijgewerkt. Controleer de datum op de valuta-conversietool om te zien op welke datum de koers het laatst is bijgewerkt. De door deze tool verstrekte informatie wordt geacht accuraat te zijn, maar we geven geen garantie voor de accuraatheid ervan. Indien deze informatie wordt gebruikt voor enigerlei financieel doel, adviseren wij de klant om een gekwalificeerde deskundige te raadplegen om de accuraatheid van de valutakoersen te verifiëren. Wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze informatie voor enig ander doel dan uw persoonlijke gebruik en verbieden in strengste mate wederverkoop, herverspreiding en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.

terug naar boven

INTERNATIONAAL REIZEN

U bent er verantwoordelijk voor dat u voldoet aan de vereisten voor toegang tot het buitenland en dat uw reisdocumenten zoals een paspoort en visum (doorreisvisum, zakelijk visum, toeristenvisum of anders) in orde zijn, en dat aan andere vereisten voor toegang tot het buitenland is voldaan. Egencia heeft geen speciale kennis over vereisten voor toegang tot het buitenland of reisdocumenten. Wij raden klanten dringend aan om reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door de betreffende overheden worden gegeven goed te bestuderen alvorens een reis te boeken naar internationale bestemmingen.

Paspoort en visa: voor deze informatie dient u de betreffende ambassade of betreffend consulaat te raadplegen. De vereisten kunnen veranderen en u dient actuele informatie te raadplegen voordat u boekt en vertrekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u toegang tot een vlucht of een land wordt geweigerd wanneer u verzuimt om het juiste paspoort, visum of andere reisdocumenten bij u te hebben die worden vereist door een luchtvaartmaatschappij, autoriteit of land, waaronder landen waarin u op doorreis bent. Dit geldt voor alle stops die het vliegtuig maakt, zelfs wanneer u het vliegtuig of de luchthaven niet hoeft te verlaten.

Gezondheid: Aanbevolen inentingen voor reizen kunnen veranderen en u dient uw arts vóór vertrek te raadplegen voor actuele aanbevelingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te waarborgen dat u aan alle gezondheidsvereisten voor toegang voldoet, de aanbevolen inentingen krijgt, alle aanbevolen medicatie inneemt en alle medische adviezen met betrekking tot uw reis opvolgt.

Desinfectie: Hoewel het niet vaak voorkomt, behouden de meeste landen zich het recht voor om een vliegtuig van insecten te ontdoen wanneer er een veronderstelde dreiging is voor de volksgezondheid, landbouw of het milieu. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie hebben de volgende desinfectieprocedures goedgekeurd: (1) het vliegtuig inspuiten met een verneveld insecticide wanneer de passagiers aan boord zijn of (2) de oppervlakken binnenin het vliegtuig behandelen met een residuvormend insecticide wanneer de passagiers niet aan boord zijn. Zie voor meer informatie: https://www.transportation.gov/airconsumer/spray 

DOOR BOEKINGEN AAN TE BIEDEN VOOR REISPRODUCTEN OP BEPAALDE INTERNATIONALE BESTEMMINGEN, VERKLAART OF GARANDEERT EGENCIA NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE GEBIEDEN AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS EN IS EGENCIA NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIEZEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

terug naar boven

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De op deze Website gepubliceerde Informatie, Software, Producten en Diensten kunnen onjuistheden of fouten bevatten, waaronder prijsfouten. In het bijzonder garanderen de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners niet de nauwkeurigheid van, en wijzen ze alle aansprakelijkheid voor fouten of andere onzorgvuldigheden af in verband met, de informatie over en beschrijvingen van het hotel, vlucht, cruise, auto en overige reisproducten die op deze Website worden weergegeven (waaronder, zonder beperking, de prijs, foto's, lijst van hotelvoorzieningen en algemene productbeschrijvingen). Daarnaast behoudt Egencia zich het recht voor om foutieve prijzen op onze Website en/of in onvoltooide boekingen te corrigeren. In dergelijke gevallen bieden we u de mogelijkheid om uw onvoltooide boeking tegen de correcte prijs te behouden of om deze zonder boete te annuleren.

De op deze Website vermelde hoteltarieven gelden slechts als een algemene richtlijn en de Egencia-ondernemingen en Egencia-partners staan niet in voor de juistheid van de vermelde prijzen. De Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en hun respectievelijke leveranciers bieden geen garanties over de beschikbaarheid van bepaalde producten en diensten. De Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en hun respectievelijke leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aanbrengen.

Voor zover toegestaan door de wet doen de Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en hun respectievelijke leveranciers geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, Software, producten en diensten voor enig doel die deze Website bevat. Daarnaast betekent de weergave of aanbieding van producten of diensten geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door de Egencia-ondernemingen of Egencia-partners. Alle dergelijke informatie, Software, producten en diensten worden 'in de huidige staat' geleverd, zonder enige vorm van garantie. De Egencia-ondernemingen, Egencia-partners en hun respectievelijke leveranciers wijzen alle aansprakelijkheid af betreffende garanties en voorwaarden dat deze Website, de servers ervan of e-mails die worden verzonden door de Egencia-ondernemingen, Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers vrij zijn van virussen of andere schadelijke inhoud. De Egencia-ondernemingen, Egencia-partners en hun respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af met betrekking tot garanties en voorwaarden betreffende deze informatie, Software, producten en diensten, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk op eigendomsrechten.

De vervoerders, hotels en andere leveranciers die reisservices of andere diensten leveren voor deze Website, zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten of medewerkers van de Egencia-ondernemingen of de Egencia-partners. De Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, uitspraken, waarborgen, inbreuken of nalatigheden van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. De Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners zijn niet aansprakelijk en bieden geen restitutie in het geval van vertragingen, annuleringen, overboekingen, stakingen, overmacht of andere oorzaken waar Egencia geen directe controle over heeft en Egencia is niet verantwoordelijk voor enige extra kosten, omissies, vertragingen, routewijzigingen of handelingen van enige regering of overheid.

In geen geval zijn de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale schade of gevolgschade, die ontstaat als gevolg van, of op enigerlei wijze verband houdt met, uw toegang tot, weergave of gebruik van deze Website of met vertraging of het niet kunnen gebruiken van deze Website (waaronder, maar niet beperkt tot, het vertrouwen op meningen die op deze Website worden weergegeven, computervirussen, informatie, Software, gelinkte websites, producten en diensten verkregen via deze Website, of op andere wijze voortvloeiend uit de toegang tot, weergave of gebruik van deze Website). Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op een theorie van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, niettegenstaande de hiervoor vermelde beperking, de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners of hun respectieve leveranciers aansprakelijk worden bevonden voor verlies of schade die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met een van de hiervoor beschreven gebeurtenissen, overschrijdt de aansprakelijkheid van de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers in geen geval, in totaal, het bedrag dat in dit geval het hoogst is: (a) de transactiekosten die u aan Egencia heeft betaald in verband met een dergelijke transactie of dergelijke transacties op deze Website, of (b) eenhonderd dollar (USD 100,00) of het equivalent daarvan in de plaatselijke valuta.

De beperking van aansprakelijkheid geeft de risicoverdeling tussen de partijen weer. De beperkingen die in dit artikel zijn vermeld, blijven gelden en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze Gebruiksvoorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van aansprakelijkheid die worden aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn ten gunste van de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers.

terug naar boven

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om de Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor (i) alle vorderingen, rechtszaken, acties, aanspraken en procedures van welke soort dan ook, waarmee wordt gedreigd of die worden ingesteld of aangespannen tegen de Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten; en (ii) schade, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten of andere kosten, ongeacht hun soort, (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke vergoedingen voor advocaten en getuigen en rechtbankkosten) die zijn opgelopen door Egencia-ondernemingen, de Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten, voortvloeiend uit of in verband met:

 1. inbreuk die u pleegt op de Gebruiksvoorwaarden of documenten waarin in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen;
 2. schending die u pleegt op wetten of rechten van een derde partij; of
 3. uw gebruik van deze Website.

terug naar boven

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen dan de Egencia-ondernemingen en de Egencia-partners. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Wij hebben geen invloed op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik van dergelijke websites. Verder is het aan u om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen om te bevestigen dat welke link u ook selecteert of welke Software u ook downloadt (ofwel van deze Website of andere websites), deze vrij is van componenten als virussen, computerwormen, Trojaanse paarden, defecten of andere componenten met een schadelijk karakter. Opname door ons van hyperlinks naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites.

terug naar boven

OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE

Software die vanaf deze Website of via uw mobiele appstore, waaronder de mobiele app van Egencia, (de "Mobiele app") voor downloaden beschikbaar wordt gesteld ("Software"), is het auteursrechtelijk beschermde werk van de Egencia-ondernemingen, Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers. Voor uw gebruik van dergelijke Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de Software ("Licentieovereenkomst"). U mag Software die door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld of die een Licentieovereenkomst bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor Software die op deze Website beschikbaar wordt gesteld om te downloaden en die niet voorzien is van een Licentieovereenkomst, verlenen wij u, de gebruiker, hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbate licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Software en/of de Mobiele app ten behoeve van het weergeven en anderszins gebruiken van deze Website en/of de toegang tot de inhoud en informatie die beschikbaar is in de Mobiele app (waaronder, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisservices) overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en voor geen enkel ander doeleinde.

U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat alle Software, inclusief, zonder enige beperking, alle op deze website voorkomende HTML-codes en Active-X-commando's, eigendom zijn van de Egencia-ondernemingen, Egencia-partners en/of hun respectievelijke leveranciers en bescherming genieten op grond van auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover dit maximaal mogelijk is.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE IS ALLEEN GEWAARBORGD CONFORM DE VOORWAARDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

Uw mobiele toestel dient verbinding met internet te hebben om de Mobiele app correct te laten werken. U bent er verantwoordelijk voor dat alle maatregelen worden getroffen die nodig zijn voor de internetverbinding van uw apparaat en u bent verantwoordelijk voor alle bedragen die uw serviceprovider u mogelijk in rekening brengt in verband met het verzenden en ontvangen van gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot kosten voor gegevensroaming). Zoals verder wordt beschreven in ons Privacybeleid, verzendt de Mobiele app met betrekking tot het normaal functioneren van de app automatisch een kleine hoeveelheid gegevens. Dergelijke gegevens bevatten onder meer, maar niet uitsluitend, informatie over uw gebruik van de Mobiele app, welke inhoud u bekijkt en technische fouten of problemen die zich tijdens het gebruik bij de App kunnen voordoen. Door de Mobiele app te gebruiken, erkent u, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming voor het automatisch verzamelen van deze gegevens.

terug naar boven

COPYRIGHT EN HANDELSMERK

Alle content van deze Website valt onder © 2023 Egencia LLC. Alle rechten voorbehouden. Egencia en het vogel-logo van Egencia zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Egencia-ondernemingen in de VS en/of andere landen. Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Egencia is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van andere partijen dan Egencia.

Als u op de hoogte bent van schending van ons merk, laat het ons dan weten door ons een e-mail te sturen. Op dit e-mailadres behandelen wij alleen e-mails in verband met schending van ons merk.

terug naar boven

BEËINDIGING VAN ACCOUNT:

Conform de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en ander toepasselijk recht heeft Egencia een beleid ingevoerd om accounts van gebruikers of houders van accounts die recidiverende plegers van schending worden geacht, te beëindigen onder de toepasselijke omstandigheden en naar geheel eigen inzicht van Egencia. Egencia mag ook naar eigen inzicht toegang tot de Website beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, ook als er geen sprake is van recidiverend plegen van schending. Indien u van mening bent dat een houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van schending is, verstrek ons dan bij het indienen van uw melding voldoende informatie om na te kunnen gaan of de houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van schending is.

terug naar boven

MELDING VAN SCHENDEND MATERIAAL

Indien u te goeder trouw meent dat materialen die wij aanbieden uw copyright schenden, dan kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie. Let op: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of niet volledig is. Enige onjuiste voorstellingen in uw melding over inhoud of activiteiten die een schending inhouden, kunnen aansprakelijkheidsclaims tot gevolg hebben.

 1. Een duidelijke identificatie van het werk waarop auteursrecht rust dat volgens u is geschonden.
 2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarmee volgens u op de Website het copyright wordt geschonden, zoals een link naar het materiaal waarmee copyright is geschonden.
 3. Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 4. Een verklaring dat u "te goeder trouw meent dat het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een schending van het copyright is, niet is gemachtigd door de eigenaar van het copyright, diens vertegenwoordiger of de wet".
 5. Een verklaring dat "de informatie in de melding juist is, en dat de klagende partij, op straffe van meineed, gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden".
 6. Een ondertekende bevestiging van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

U kunt ons uw kennisgeving per e-mail toesturen of via de onderstaande contactgegevens.

Wij beoordelen en behandelen alle meldingen die aan de bovenstaande vereisten voldoen. Indien wij als reactie op een dergelijke melding toegang tot de site beëindigen of onmogelijk maken, kunnen we de eigenaar of beheerder van de betreffende website of inhoud een melding geven zodat hij of zij een tegenmelding kan doen.

Wij raden u aan juridisch advies in te winnen voordat u een melding indient. Enige onjuiste voorstellingen in uw melding over content of activiteiten die een schending vormen, kunnen aansprakelijkheidsclaims tot gevolg hebben (waaronder kosten, bijvoorbeeld de kosten van een advocaat).

terug naar boven

TEGENMELDING:

Indien door u geplaatst materiaal is verwijderd, kunt u een tegenbericht per fax of reguliere e-mail indienen, waarin de onderstaande punten staan vermeld. U kunt mogelijk juridisch advies willen vragen voordat u tot deze actie overgaat. Vermeld hierbij de volgende informatie:

 1. Identificatie van de specifieke content die verwijderd of uitgeschakeld is en de locatie waarop de betreffende content op de Website van Egencia werd weergegeven. Vermeld indien mogelijk de URL.
 2. Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court van het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een gerechtelijk arrondissement waarin Egencia LLC gevestigd is, en dat u een gerechtelijke oproep te verschijnen accepteert van de partij die uw content heeft gemeld, of van de vertegenwoordiger van die partij.
 4. De volgende verklaring: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de content die hierboven is aangegeven, is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie.”
 5. Uw handtekening

Stuur de tegenkennisgeving naar het volgende adres:

Egencia LLC
666 Third Avenue, 4th Floor
New York, NY 10017, VS

terug naar boven

MELDINGEN MET BETREKKING TOT OCTROOI

Mogelijk zijn een of meer octrooien die eigendom zijn van de Egencia-ondernemingen van toepassing op deze Website en de functies en diensten die via de Website beschikbaar zijn. Op delen van deze Website zijn licenties of een of meer octrooien van toepassing. Overige octrooien zijn in behandeling.

terug naar boven

VOORWAARDEN VOOR KAARTEN

Gebruik van kaarten op deze Website door u wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft en de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Google. Microsoft en Google behouden zich het recht voor om hun Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaringen te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen.

terug naar boven

ALGEMEEN

Deze Website wordt beheerd door een Franse entiteit en deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Engeland. U gaat hierbij akkoord met de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied van rechtbanken in Londen, VK, in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website. Het gebruik van deze Website is verboden in elk rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze Overeenkomst worden nageleefd, waaronder, maar niet beperkt tot, deze paragraaf.

U gaat ermee akkoord dat er geen enkele joint venture, partnerschap of arbeidsrechtelijke relatie tussen u en de Egencia-ondernemingen voortvloeit uit deze Overeenkomst of uit het gebruik van deze Website.

Onze uitvoering op grond hiervan is onderhevig aan bestaande wetgeving en juridische procedures, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan ons recht tot nakoming van wettelijke verzoeken of andere overheids- of juridische verzoeken of verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van deze Website of informatie die aan ons is verstrekt of door ons is verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, gaat u ermee akkoord dat u een eventuele vordering of rechtszaak die voortvloeit of verband houdt met uw toegang of gebruik van deze Website binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke vordering of aanspraak is ontstaan of voortgekomen, indient. Wanneer u dit niet doet, wordt een dergelijke vordering of rechtszaak onherroepelijk van de hand gewezen.

Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig gehandhaafd.

Deze Overeenkomst (en alle voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Egencia ten aanzien van deze Website, onze diensten en uw interacties en relaties met ons, en heeft voorrang op alle voorgaande en huidige communicaties en voorstellen, zowel elektronisch als mondeling en schriftelijk, met betrekking tot deze Website, tussen u en ons (met uitsluiting van de overeenkomst tussen uw Onderneming en Egencia). Een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige in elektronische vorm gegeven kennisgeving zal toelaatbaar zijn in juridische of administratieve procedures, in dezelfde mate en behoudens dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten of bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en behouden.

Fictieve namen van bedrijven, producten, mensen, personages en/of gegevens genoemd op deze Website zijn niet bedoeld als aanduiding van werkelijke personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.

Alle hierin niet nadrukkelijk genoemde rechten voorbehouden.

terug naar boven

HELPSERVICE

Als u snel antwoord op uw vragen wilt krijgen of snel contact met ons wilt opnemen, gaat u naar het resourcecentrum van Egencia. U kunt ons ook schrijven via:

Egencia France SAS
t.a.v.: Legal Dept, 9-11 Allee de l'Arche
92400 Courbevoie
Frankrijk

©2023 Egencia LLC. Alle rechten voorbehouden.